Mgr. Petra Martinková

Bachelor's thesis

Lidová kultura v dnešním světě (soubor publicistických rozhovorů pro Hodonínský deník Rovnost)

Folk culture in today's world (collection of interviews for Hodonínský deník Rovnost)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá lidovou kulturou, jejími proměnami a pozicí v dnešní společnosti. Autorka téma přibližuje sérií publicistických rozhovorů pro Hodonínský deník Rovnost. První část práce vymezuje metodologická východiska, následně je teoreticky ukotveno téma lidové kultury a žánru rozhovor. V další části práce je na základě kvalitativního výzkumu a veřejně dostupných dat popsáno cílové …more
Abstract:
This bachelor thesis discusses folk culture, its changes and its position in today´s society. The author gives insights into the topic through the collection of publicistic interviews conducted for Hodonínský deník Rovnost. The first part of the paper explains the methodology and theoretically defines the topic of the folk culture and the genre of interview. The following part describes the target …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2015
  • Supervisor: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií