Věra WDÓWKOVÁ

Bakalářská práce

Spolupráce nestátní neziskové organizace při inkluzivním vzdělávání romských žáků v Krnově

Cooperation of non-governmental organization in the inclusive education of Roma students in Krnov
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci NNO při inkluzivním vzdělávání těch Romských žáků, kteří k uskutečnění svých vzdělávacích možností potřebují poskytnutí podpůrných opatření. V první kapitole teoretické části práce jsou uvedeny základní informace o Romech, romské rodině a dítěti, životních podmínkách Romů a všeobecném přístupu Romů ke vzdělávání. Druhá kapitola definuje pojem inkluzivní vzdělávání …více
Abstract:
The bachelors thesis is focused on cooperation of NGOs in inclusive education of those Roma students who need to be provided with support measures in order to realize their educational opportunities. The first chapter of the theoretical part contains basic information about Roma, Roma family and child, Roma living conditions and general Roma approach to education. The second chapter defines the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WDÓWKOVÁ, Věra. Spolupráce nestátní neziskové organizace při inkluzivním vzdělávání romských žáků v Krnově. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta