Bc. Barbora Provazníková

Diplomová práce

Motivace a stimulace zaměstnanců ve vybraném podniku

Motivation and stimulation of employees in a selected company
Anotace:
Abstrakt V diplomové práci je řešena problematika motivace a stimulace zaměstnanců. Zpracovávané téma představuje významný přínos v rozvoji současných i budoucích podnikatelských aktivit podniku v oblasti řízení lidských zdrojů. V první části jsou shromažďovány a analyzovány dostupné informace o třech vybraných problémech motivace a stimulace. Konkrétně o nefinanční motivaci, hodnocení zaměstnanců …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the motivation and stimulation of employees. This topic represents a significant contribution to the development of current and future business activities in the field of human resources management. In the first part, the available information on three selected problems of motivation and stimulation is collected and analyzed. Specifically, non-financial motivation, staff …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní