Ondřej Jílek

Diplomová práce

Ekonometrická analýza vzájemných vazeb akciových trhů zemí střední Evropy v kontextu finanční krize

Econometric Analysis of Interactions of the Central European Equity Markets in the Context of the Financial Crisis
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat vzájemnou propojenost akciových trhů zemí střední Evropy reprezentované Českou republikou, Polskem a Maďarskem se zeměmi eurozóny a USA v období od 5. 1. 2004 do 30. 12. 2013 na základě týdenních zavíracích kurzů akciových indexů PX, WIG 20, BUX, DAX 30 a S&P 500. Vzájemné vazby mezi akciovými trhy jsou zkoumány pomocí metody korelační, regresní a kointegrační analýzy …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the interdependence of the stock markets of Central Europe, represented by the Czech Republic, Poland and Hungary with the euro area and the USA in the period from 5. 1. 2004 to 30. 12. 2013 based on the weekly closing rates of stock indices PX, WIG 20, BUX, DAX 30 and S&P 500. Mutual links between stock markets are investigated using the correlation, regression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Petr Seďa
  • Oponent: Aleš Melecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava