Bc. Adéla Paprskárová

Bakalářská práce

Vliv společnosti ELTON hodinářská na rozvoj Nového Města nad Metují

Influence of company ELTON hodinářská on the development of Nové Město nad Metují
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá identifikací vlivů firmy Elton hodinářská a.s. na Nové Město nad Metují a jeho zázemí. Cílem práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje působení firmy Elton hodinářská a.s. Nové Město nad Metují a jeho případný rozvoj, pomocí kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V úvodu, práce shrnuje své cíle a literaturu, která se k tématu váže. První část práce se skládá ze socioekonomického …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá identifikací vlivů firmy Elton hodinářská a.s. na Nové Město nad Metují a jeho zázemí. Cílem práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje působení firmy Elton hodinářská a.s. Nové Město nad Metují a jeho případný rozvoj, pomocí kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V úvodu, práce shrnuje své cíle a literaturu, která se k tématu váže. První část práce se skládá ze socioekonomického …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta