Bc. Veronika Netolická

Diplomová práce

Závody ve zbrojení „v kyberprostoru“ – případové studie vybraných států

Arms race "in cyberspace" - case studies of selected states
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na oblast kybernetické bezpečnosti, přesněji na teorii závodů ve zbrojení v „kyberprostoru“, která je aplikovaná na případové studie vybraných dyád států: Írán a Izrael; Čína a Spojené státy americké. Práce je rozdělena na dvě základní části. V první části je popsána zvolená metodologie a teoretický základ, který se skládá z uchopení pojmů z prostředí kyberprostoru, teorie …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the area of cyber security, specifically on the theory of arms race in cyberspace, which is applied to case studies of selected dyads states: Iran and Israel; China and the United States. The thesis is divided into two parts. The first part describes methodology and selected theoretical basis, which consists of explanation of the concepts of cyberspace theory of arms race …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií