Bc. Pavel Marek

Bachelor's thesis

Útočné herní systémy v basketbalu

Offense systhems in basketball
Abstract:
MAREK, P.: Útočné herní systémy v basketbalu, Brno: MU FSpS, 2010, 69s. Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor a nácvik útočných herních systémů. Výsledkem naší práce je vytvoření metodického materiálu, ve formě powerpointové prezentace, jako pomůcky basketbalovým trenérům při tvorbě útočných herních systémů.
Abstract:
MAREK, P.: Offense systems in basketball, Brno: MU FSps, 2010, 69p. The Thesis concentrates on an analysis and training of offensive plays. The thesis results in a creation of methodical summary as a powerpoint presentation which can serve as a help to the coaches while creating offensive plays.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2011
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií