Theses 

Řízení lidských zdrojů v organizacích veřejné správy. Proces hodnocení pracovního výkonu. Proces hodnocení pracovního výkonu. – Zuzana Jandíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zuzana Jandíková

Bakalářská práce

Řízení lidských zdrojů v organizacích veřejné správy. Proces hodnocení pracovního výkonu. Proces hodnocení pracovního výkonu.

Human resource management in the organization of Public Authority. The procces of work performance evaluation.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů v organizacích veřejné správy a procesu hodnocení pracovního výkonu, se zaměřením na služební poměr. Práce se dělí na dvě části a to teoretickou a aplikační. Východiskem teoretické části je studium odborné literatury, vymezuje tak co je to řízení, lidské zdroje, styly řízení, veřejná správa atd. Také řeší, jak lze chápat hodnocení pracovního výkonu a srovnává pracovní poměr a služební poměr. Aplikační část se zaměřuje na proces hodnocení v konkrétní složce veřejné správy a to Armádě České republiky. Zaměřujeme se zde na rozbor hodnotících formulářů v pracovním a služebním poměru, závěry analýzy, ale i vlastní autorčiny zkušenosti ze služebního poměru.

Abstract: Bachelor theses deal with the problem of human resources management in public service organizations and process of job evaluation, with focus on service relation. The thesis is divided into two parts, theoretical and application part. Starting point of the theoretic part is research vocational literature; it delimits what is management, human resources, managerial style, public service. It solves how to see the sense of job evaluation and compares job relation and service relation. The application part focuses on process of job evaluation on concrete komponent of service relation ? Czech Republic Army. We focus on analysis of evaluation forms in job relation and service relations, epilogue of analysis, and personal author´s experience in service relation.

Klíčová slova: Řízení, lidské zdroje, hodnocení pracovního výkonu, veřejná správa, pracovní poměr, služební poměr, Armáda České republiky, hodnotící formulář.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zoja Kalivodová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://stag-vsrr.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58079 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje, Fakulta 900

Jak správně citovat práci

Jandíková, Zuzana. Řízení lidských zdrojů v organizacích veřejné správy. Proces hodnocení pracovního výkonu. Proces hodnocení pracovního výkonu.. Praha, 2011. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje. Fakulta 900

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 05:57, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz