Ing. Denisa Václavíková, MBA

Master's thesis

Firemní kultura a nadnárodní firmy

Corporate Culture and Multinational Firms
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem firemní kultury ve společnosti RedPower. Teoretická část pojednává o základních pojmech a teoriích firemní kultury, její změně, včetně potenciálních problémů, které změna přináší. Druhá kapitola se věnuje národní kultuře a jejímu vlivu na kulturu v organizaci a srovnáním české a britské kultury. Práce dále pojednává o síle firemní kultury a dosažení žádoucí firemní …more
Abstract:
This diploma thesis deals with corporate culture at RedPower company. The theoretical part describes the main concepts and theories of corporate culture, its change and the potential issues that may follow. The second chapter deals with a national culture, its impact on the culture in an organization and comparison of Czech and British cultures. This paper also deals with the strength of corporate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní