RNDr. Michaela Fojtů, Ph.D.

Disertační práce

Nanočástice jako nástroj cílené terapie nádorových onemocnění

Nanoparticles as a Tool for the Targeted Cancer Therapy
Anotace:
Současné pokroky v nanoinženýrství daly vzniknout celé škále nanoplatforem, které jsou intenzivně studovány za účelem dopravy léčiv. V této práci jsme se zaměřili na několik typů nanomateriálů a supramolekulárních nanosystémů nesoucích protinádorová léčiva, konkrétně na nosiče liposomální, proteinové, polysacharidové a makrocyklické, i na tzv. 2D nanomateriály. Na tyto nosiče o rozměrech v řádu nanometrů …více
Abstract:
Recent advances in the engineering at the nanoscale level resulted in the development of a variety of novel platforms currently being extensively investigated in the drug-delivery applications. In this work, we investigated several types of nanomaterials and supramolecular nanosystems bearing anticancer drugs including liposomal, protein, polysaccharide, and macrocyclic carriers, as well as two-dimensional …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2018
  • Vedoucí: prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta