Bc. Bára Kopecká

Bakalářská práce

Emisní scénáře IPCC

New IPCC emissions scenario
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme definici, vývoji a použití emisních scénářů vytvořených v rámci Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC). Cílem práce je zhodnotit významnost emisních scénářů pro klimatický výzkum, blíže představit nový soubor těchto scénářů a jeho jedinečnost v rámci dosavadního vývoje emisních scénářů. Práce představuje důležitost …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is dedicated to defining emission scenarios created by the Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC), their development and usage. The objectives of this thesis are assessment of the importance of the emission scenarios for climate research, and introduction of new set of emission scenarios and their uniqueness amongst existing scenarios. This thesis presents the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Valík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografie