Mgr. Jan HEIDER

Bachelor's thesis

Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe.

Practice of daily-attendance students of Social work from the point of institutions providing practice.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou praxí studentů oboru Sociální práce. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivá dilemata sociální práce, kompetence pro výkon sociální práce. Pozornost je dále zaměřena na osobnost sociálního pracovníka a klienta, komunikaci v poradenském procese a odbornou praxi. Cílem praktické části práce bylo popsat standardy výuky praxe studentů, zjistit úroveň jejich …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with problems of practice of daily-attendace students of Social work. In the theoretical part are described separate dilemmas of Social work, Social work competency. Consideration is focused on personality of Social worker and client, communication in counselling process and professional practice. The main objektive of the practical part was to descripe the standarts of students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 11. 2011
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2012
  • Supervisor: Ing. Dita Štyvarová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HEIDER, Jan. Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe. . Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická