Bc. Marek Turis

Master's thesis

Domain-driven design with architectural patterns

Domain-driven design with architectural patterns
Anotácia:
Táto práca sa zameriava na Domain-driven design, prístup k vývoji softvéru, a architektonické vzory a štýly. Vzory sú analyzované v kontexte Domain-driven designu a je skúmaná ich kompatibilita a možná kombinácia s Domain-driven designom. Súčasťou práce je aj ukážkový systém, ktorý je postavený na princípoch Domain-driven designu a používa popísané architektonické vzory a štýly.
Abstract:
This thesis focuses on Domain-driven design, an approach to software development, and architectural patterns and styles. With an analysis of the patterns in the context of Domain-driven design, the compatibility and possibility of the combination of a given pattern and Domain-driven design are examined. An exemplary system is presented that is built on the principles of Domain-driven design and uses …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedúci: RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: Mgr. Jiří Novosad

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.