Bc. Kamila Selucká

Bakalářská práce

Léčebně rehabilitační plán a postup u pacientů s traumatickou lézí míšní s klinickým obrazem tetraplegie

Medical rehabilitation plan and process in patients with traumatic spinal cord lesions and and clinical presentation of tetraplegia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá léčebně rehabilitačním plánem a postupem u pacientů s traumatickou lézí míšní s klinickým obrazem tetraplegie. V obecné části této práce se věnuji anatomickým, fyziologickým a patofyziologickým poznatkům o poranění páteře a míchy. Popisuji klinické projevy poranění páteře a míchy a možné komplikace spojené s tímto poraněním. Dále se věnuji diagnostice a terapii míšních lézí …více
Abstract:
This thesis deals with medical rehabilitation plan and process in patients with traumatic spinal cord lesions with clinical presentations of tetraplegia. The general section of this thesis is devoted to anatomical, physiological and pathophysiological knowledge about spinal cord injuries. The clinical manifestations of spinal injuries and spinal cord injuries and possible complications associated with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Slámová
  • Oponent: MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta