Jakub CÍGLER

Bachelor's thesis

Modrá infrastruktura veřejných prostranství na území městských částí Praha 1 a Praha 7

A blue infrastructure in public areas in the districts of the city Prague 1 and Prague 7
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vymezení pojmu modrá infrastruktura, která je založena na přístupech modrozelené infrastruktury. Dále vytvoření typologie vodních prvků, které jsou užitečné na veřejných prostranstvích ve vybrané oblasti.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the definition of the term blue infrastructure, which is based on the approaches of blue-green infrastructure. Furthermore, the creation of a typology of water features that are useful in public spaces in the selected area.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CÍGLER, Jakub. Modrá infrastruktura veřejných prostranství na území městských částí Praha 1 a Praha 7. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/