Jan Kroupa

Diplomová práce

Sanace betonového ostění štolového přivaděče Želivka - Praha

Repairing of concrete lining of underground connection Želivka - Praha
Anotace:
Štolový přivaděč (ŠP) je svou délkou 51,916 km a světlým průměrem 2,64 m jednou z nejdůležitějších součástí hydrotechnického komplexu společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Jedná se o nejdelší podzemní vodohospodářské dílo v České republice a ve střední Evropě přivádějící pitnou vodu z VD Švihov do Prahy. Štolový přivaděč byl konstrukčně navržen jako kombinace tlakového a netlakového uzavřeného …více
Abstract:
The drift conduit is (with its length of 51,916 km and inner diameter 2.64 m) one of the most important parts of hydro-technical complex of a PVK company (Prague Water-Conduits and Sewerages). This duct is the longest underground water work in the Czech Republic and in Central Europe and brings the drinking water from Švihov-dam to Prague. The drift conduit has been designed and constructed as a combination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: Alois Adamus
  • Oponent: Petr Pěkný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava