Ema KOPINCOVÁ

Bakalářská práce

El "problema de Espa\~{n}a" en la obra de Federico García Lorca

The "Problem of Spain" in Federico García Lorca´s work
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to discover and depict the "Problem of Spain" in Federico García Lorca´s work. The initial part briefly describes and defines, the already mentioned, "Problem of Spain". Subsequently, a considerable part of the thesis deals with historical context, with the aim of covering important historical events, while paying attention to the political, economic and social …více
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je najít a popsat "Problém Španělska" v díle Federica García Lorky. Úvodní část stručně popisuje a definuje zmíněný "Problém Španělska". Následně se značná část práce věnuje historickému kontextu, s cílem pokrýt důležité historické události, stejně jako politickou, ekonomickou a sociální situaci ve Španělsku během života Federica Garcíi Lorky, za účelem vymezení …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Mlčoch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPINCOVÁ, Ema. El "problema de Espa\~{n}a" en la obra de Federico García Lorca. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Španělský jazyk a literatura