Bc. Miluše Škvrňáková

Bakalářská práce

Zástavní a předkupní právo

Lien and Pre-emptive Right
Anotace:
Bakalářská práce popisuje zástavní a předkupní práva, která se týkají nemovitostí. Nejprve je nastíněn vývoj občanského zákoníku a poté je popsán vznik a zánik zástavního a předkupního práva. V práci je také uvedeno srovnání současného občanského zákoníku s „novým“ občanským zákoníkem, který bude účinný od roku 2014 a úpravu těchto institutů ve zvláštních zákonech.
Abstract:
This diploma work describes pawn and pre-emption rights which are related to real estates. First of all, there is outlined the development of civil code and then there is described the origin and the conclusion of pawn and pre-emption rights. There is also drawn the comparison between a present-day civil code and an incoming civil code, which is about to be in force from 2014. The modifications of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem