Bc. Pavel Dostál

Diplomová práce

Plánování pro vysokorychlostní železnice

Planning for high-speed railways
Anotace:
Plánování pro vysokorychlostní dopravu přináší důležitý vhled do budoucích nákladů a ceny sítě, který by jinak bylo náročné získat. Management železničního vozového parku se zabývá nabýváním a správnou vozidel určených pro osobní dopravu na železnici. Jejím cílem je minimalizovat výslednou cenu nákupu i údržbu. Navrhli jsme tři samostatné modely pro management železničního parku, které byly inspirovány …více
Abstract:
Planning for high-speed railways provides important insight into the future cost and capacity of the network. The rolling stock management strives to acquire and manage the rolling stock needed for passenger transportation with the minimal possible price considering other restrictions. We propose three individual models for rolling stock management for high-speed railways inspired by existing scientific …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.