Mgr. Vladimíra NÁHLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Život pacienta s onemocněním diabetes mellitus

Life of patient with diabetes mellitus
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo shrnout současné znalosti o onemocnění diabetes mellitus, jeho příčiny, komplikace a způsoby léčby. Dále zjistit dodržování zdravého životního stylu, diabetické diety, fyzické aktivity a míru kompenzace diabetu v Kravařích na Opavsku. Metodika: Pro sběr dat byl sestaven dotazník, který obsahoval 25 otázek zaměřených na život pacientů s onemocněním diabetes mellitus …více
Abstract:
Objective: The aim of this study was to summarize contemporary knowledge about diabetes mellitus, its causes, complications and treatment modalities. Furthermore, to determine compliance with a healthy lifestyle, diabetic diet, physical activity and the rate of diabetes compensation in Kravare near Opava. Methods: The data collection was compiled questionnaire containing 25 questions focusing on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NÁHLÍKOVÁ, Vladimíra. Život pacienta s onemocněním diabetes mellitus. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta