Evelina Sizikova

Diplomová práce

Social Media- A New Instrument to Influence Brand Value

Social Media as a New Instrument to Influence Brand Value
Anotace:
S rostoucí síle internetu a především sociálních médií, která zahrnuje různá společenství, blogy, portály, atd., v současné době hodnotu značky, - jeho tvorba a řízení, není v rukou společností, ale už se přesouvá na spotřebitele. Jedním z cílů této práce je zkoumat a pokusit se dokázat existenci sociální média vliv na hodnotu značky. Dalším cílem je představit jiný pohled na hodnoty značky v souvislosti …více
Abstract:
With the rising power of Internet and especially social media which includes different communities, blogs, portals(1) , etc., nowadays brand value, - its creation and control, is not in the hands of the companies anymore, but is shifted to the consumers. One aim of this paper is to investigate and try to prove the existence of social media influence on brand value. Another goal is to introduce a different …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Martin Jurek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33864

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities