Mgr. Michaela Stündlová

Diplomová práce

Rozvoj komunikativní kompetence prostřednictvím estetické výchovy na druhém stupni základní školy

Development of Communicative Competence Means by Art Education at the Higher Primary School
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o estetické výchově jako prostředku pro rozvoj komunikativní kompetence u žáků na druhém stupni základní školy. Charakterizuje estetickou výchovu jako nadřazený pojem pro výtvarnou, hudební a dramatickou výchovu, které jsou zakotveny také v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. K naplnění svého cíle využívá metod dramatické výchovy a interpretaci uměleckých …více
Abstract:
This thesis deals with aesthetic education as a means for the development of communicative competence in pupils at the higher primary school. It characterizes aesthetic education as a superior concept for art, music and drama education, which are also enshrined in the Framework Educational Program for Basic Education. To fulfill its goal, this thesis uses the methods of drama education and interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Želazková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta