Bc. Simona JARMAROVÁ

Diplomová práce

Institucionalizovaný region jako nástroj regionálního rozvoje: komparativní analýza MAS Moravská cesta a MAS Uničovsko

Institutionalized region as a tool of regional development: a comparative analysis of LAG Moravian way and LAG Uničovsko
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením komparativní analýzy MAS Moravská cesta a MAS Uničovsko. Na základě komparace je studována funkčnost institucionalizovaného regionu, jakožto nástroje regionálního rozvoje. Práce vychází z teoretických poznatků o studované problematice. Cíle práce jsou naplněny pomocí projektové analýzy, dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů mezi předsedkyněmi MAS.
Abstract:
Diploma thesis deals with evaluation of comparative analysis LAG Moravská cesta and LAG Uničovsko. Based on comparation is studed the functionality of institutionalized region as a instrument of a regional development. Diploma thesis is based on theoretical knowledge about studied issues. The objectives of diploma thesis are achieved by projective analysis, questionnaire research and structured interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JARMAROVÁ, Simona. Institucionalizovaný region jako nástroj regionálního rozvoje: komparativní analýza MAS Moravská cesta a MAS Uničovsko . Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses h8zwir h8zwir/2
7. 1. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
7. 1. 2019
Marklová, E.
8. 1. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.