Irena SENTENSKÁ

Bakalářská práce

Kamerový systém jako prevence kriminality v Kravařích

Camera system as crime prevention at Kravare
Abstract:
The thesis is focused on the problem of supervisory city camera system as a crime prevention in town of Kravaře for the target group of children and youth. The thesis is divided into theoretical and practical part.The theoretical part deals with the interpretation of terms, describes possibilities of prevention in connection with the grant programs offered at the local level and continues to own a …více
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku městského kamerového dohlížecího systému jako prostředku prevence kriminality v Kravařích, pro cílovou skupinu dětí a mládeže. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje výkladu pojmů, dále popisuje prevenci u nás vč. návaznosti na nabízené dotační programy na místní úrovni a pokračuje vlastním kamerovým systémem. Úkolem …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Věra Filipi, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SENTENSKÁ, Irena. Kamerový systém jako prevence kriminality v Kravařích. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace