Theses 

Komunikace a public relations firmy Lasselsberger a.s. – Ing. Pavla Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Pavla Nováková

Bakalářská práce

Komunikace a public relations firmy Lasselsberger a.s.

Lasselsberger communication and public relations

Anotace: Význam public relations (PR) a komunikace ve vztahu k reklamě stále roste. Reklama, zvláště masová reklama se svojí nepředvídatelnou kvalitou, byla v minulosti přeceňována. Public relations bylo podceňováno. PR je jako zámek s mnoha pokoji. Marketingový guru Philip Kotler ho nazývá PR PENCILS: publikování, plánované akce, novinky, společenská angažovanost, identifikační nástroje, lobování, investice do společnosti.V současné době již zákazníci poznají reklamu na první pohled, což většinu z nich ihned programově odradí. Roste deficit času a pozornosti zákazníka. PR mají lepší šanci sdělení prosadit. A navíc takové sdělení působí více neotřele a důvěryhodněji. PR mají potenciál vytvořit komunikaci o nových výrobcích a službách. Zájem o „nevlastní dítě“ marketingu, známé jako PR, roste.

Abstract: The significance of public relations (PR) and of communication in relation to promotion has been steadily increasing. Promotion, in first place the mass one, along with its unpredictable quality, was overestimated in the past, while the public relations were estimated. PR is a sort of a castle containing many rooms. The marketing guru Philips Kotler calls it PR PENCILS: publishing, planned actions, innovation, social engagement, identification instruments, lobbing, investment in the society. Each customer sees the advertising, at first sight he/she can recognize that it is advertising, which putts off still more and more customers. The deficit of time and attention of the customer increases. PR have a better chance to push the communication through. In addition, such a communication makes a more unclichéd and trustworthy impression. PR do have the potential to create communication in relation to new products and services. The interest in the step-child of marketing, known as PR, has been increasing.

Klíčová slova: Klíčová slova Komunikace, public relations, integrovaná marketingová komunikace, marketingová situační analýza, strategie, segmentace, corporate identity, propagační nástroje, veřejné akce, loajalita, tisková konference, médiaplán, inzerce, sponzoring, internet. Keywords Communication, integrated marketing communications, marketing situational analysis, strategy, segmentation, promotional tools, events, loyalty, press conference, advertising, sponsorship, internet.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Novotná
  • Oponent: Ing. Jitka Černá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:17, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz