Bc. Nela Červinková

Diplomová práce

Příčiny fluktuace zaměstnanců

Causes of employee turnover
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Příčiny fluktuace zaměstnanců“ je vymezení teoretických základů, metod a postupů pro identifikaci příčin rostoucí fluktuace v konkrétním podniku, provedení analýzy fluktuace a následné doporučení pro zlepšení stavu fluktuace. V první části práce jsou prostřednictvím literární rešerše shrnuty poznatky o příčinách, důsledcích a možnostech eliminace fluktuace a jejím měření …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis “Causes of employee turnover” is to define theoretical foundations, methods and procedures for identification of causes of growing employee turnover in a specific company, process the analysis of employee turnover and recommend some further steps that should be taken to improve this turnover. The first part of thesis is to summarize, through literary research, findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management