Theses 

Epifytické mechorosty na dřevinách v parcích městských aglomerací (Děčín, Trutnov) – Monika HORÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie

Monika HORÁKOVÁ

Bakalářská práce

Epifytické mechorosty na dřevinách v parcích městských aglomerací (Děčín, Trutnov)

Epiphytic bryophytes on woody species in parks of conurbations (towns Trutnov, Děčín)

Anotace: V roce 2015 probíhalo sledování epifytických mechorostů na dřevinách v parcích měst Trutnov a Děčín. Na 29 druzích dřevin, celkem na 149 stromech, bylo nalezeno 49 druhů mechorostů, z toho 14 druhů obligátně epifytických. Nejvýznamnějším nálezem je druh Orthotrichum patens, který patří k taxonům blízkým ohrožení (kategorie LR-nt).

Abstract: In 2015, there was a monitoring of epiphytic bryophytes growing on the trees in the city parks of towns Trutnov and Děčín. On 29 tree species, in total on 149 trees, there were found 49 species of bryophytes, 14 of them were obligatory epiphytes. The most important finding is Orthotrichum patens, which belongs to taxons in the category Lower Risk near threatened (LR-nt).

Klíčová slova: Mechorosty, epifyty, Trutnov, Děčín, městský park

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=170432 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

HORÁKOVÁ, Monika. Epifytické mechorosty na dřevinách v parcích městských aglomerací (Děčín, Trutnov). Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:07, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz