Monika HORÁKOVÁ

Bakalářská práce

Epifytické mechorosty na dřevinách v parcích městských aglomerací (Děčín, Trutnov)

Epiphytic bryophytes on woody species in parks of conurbations (towns Trutnov, Děčín)
Anotace:
V roce 2015 probíhalo sledování epifytických mechorostů na dřevinách v parcích měst Trutnov a Děčín. Na 29 druzích dřevin, celkem na 149 stromech, bylo nalezeno 49 druhů mechorostů, z toho 14 druhů obligátně epifytických. Nejvýznamnějším nálezem je druh Orthotrichum patens, který patří k taxonům blízkým ohrožení (kategorie LR-nt).
Abstract:
In 2015, there was a monitoring of epiphytic bryophytes growing on the trees in the city parks of towns Trutnov and Děčín. On 29 tree species, in total on 149 trees, there were found 49 species of bryophytes, 14 of them were obligatory epiphytes. The most important finding is Orthotrichum patens, which belongs to taxons in the category Lower Risk near threatened (LR-nt).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORÁKOVÁ, Monika. Epifytické mechorosty na dřevinách v parcích městských aglomerací (Děčín, Trutnov). Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie