Theses 

Intercultural aspects of the communication with a special regard to the business communication – Jana JANÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Jana JANÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Intercultural aspects of the communication with a special regard to the business communication

Intercultural aspects of the communication with a special regard to the business communication

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá pronominálními a nominálními formami oslovení, zahrnuje různé jazyky a kulturně podmíněné konvence. Práce je rozdělena do sedmi kapitol a každá z těchto kapitol rozebírá odlišné aspekty, týkající se tohoto tématu. Zmíněny jsou také kulturně podmíněné komunikační projevy. Cílem této bakalářské práce je vysvětlit užívání forem oslovení v rámci rozdílných jazyků a tím ulehčit porozumění národním stereotypům. Výsledky provedeného výzkumu utváří celou práci; obsaženy jsou také poznámky, výpovědi a/nebo názory respondentů.

Abstract: This bachelor thesis deals with pronominal and nominal forms of addressing, encompassing various languages and culture bound stereotypes. The thesis is divided into seven chapters, each discussing different aspects of this topic, also mentioning specific national manifestations of communication. The aim of this bachelor thesis is to explain the usage of addressing forms across different languages and hereby ease understanding of national stereotypes. Results of the realized research form the whole thesis; respondents´ notes, statements and/or opinions are included in the thesis as well.

Keywords: pronominální oslovení, nominální oslovení, diminutiva, uspořádání firmy, interkulturní komunikace, kulturní postoje, vliv angličtiny, dotazník

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45165 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

JANÁČKOVÁ, Jana. Intercultural aspects of the communication with a special regard to the business communication. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:28, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz