Bc. Tereza Grossmannová

Bakalářská práce

Český červený kříž v systému krizového řízení v České republice

Czech Red Cross in the System of Crisis Management in the Czech Republic
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá Českým červeným křížem v systému krizového řízení v České republice. V první části je představen bezpečnostní a krizový systém spolu s integrovaným záchranným systémem. Dále je v práci stručně nastíněna historie organizace, spolu s její současnou strukturou a kolektivními členy. Hlavní část práce představuje prostředky, kterými organizace disponuje při mimořádných událostech …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the Czech Red Cross in the systeme of crisis management in the Czech Republic. In the first part of thesis,safety and emergency systems have been introduced as well as an Integrated rescue system. Another part outlines history of organisation, its contemporary structure and collective members. The main part of thesis encounters the means that are a part of organisation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Morávek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií