Mgr. Michala Barvínková

Diplomová práce

Analýza čl. 7 odst. 1 nařízení č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Analysis of the Article 7(1) of Regulation No. 1215/2012 on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu článku 7 odst. 1 Nařízení Brusel I bis z hlediska tradičního a elektronického obchodování. Cílem práce je ověřit, zda v případě tradičního obchodování mezi podnikateli stále vznikají interpretační potíže při aplikaci předmětného článku a možnost aplikace tradičních výkladových pravidel na spory z elektronických obchodů. Kritériem pro určení soudní příslušnosti …více
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of the article 7 (1) of the Brussels I bis Regulation in terms of traditional trading and e-commerce. The aim of the thesis is to determine whether interpretational difficulties still arise in the application of the present article in the case of traditional trading between entrepreneurs and the possibility of applying traditional rules of interpretation to disputes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta