Lucie RUŠOVÁ

Bachelor's thesis

Filmová hudba jako hudební fenomén - John Williams a filmová hudba

Film music as a musical phenomenon - John Williams and film music
Anotácia:
V této práci je popsána definice filmové hudby, její vznik a historický vývoj. Představuje dílo a charakteristické znaky kompozice předních současných skladatelů Ennia Morriconeho, Hanse Zimmera a Danny Elfmana. Hlavní část práce se zaměřuje na osobnost Johna Williamse, jeho život, dílo, přínos a získaná ocenění. Poslední část je věnována motivickému rozboru výrazných kompozic tohoto autora, protože …viac
Abstract:
This work includes a definition of film music, its origin and historical development. I introduce the piece and characteristics of composition of main present composers: Ennio Morricone, Hans Zimmer and Danny Elfman. Main part of my work is focused on the personality of John Williams, his life, his work, his contribution and gained awards. In the last part I pursue motif analysis of significant theme …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Identifikátor: 44241

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jan Kastner

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUŠOVÁ, Lucie. Filmová hudba jako hudební fenomén - John Williams a filmová hudba. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická