Tomáš FELCMAN

Bakalářská práce

Erotische Motive in ausgewählten Werken von Arnošt Lustig und Bernhard Schlink

Erotic Motifs in Selected Works by Arnošt Lustig and Bernhard Schlink
Abstract:
The current bachelor thesis analyzes selected works by Bernhard Schlink and Arnošt Lustig. The following works will be analyzed: Berhard Schlink, Der Vorleser (1996), Arnošt Lustig, Dita Saxová (1962) and Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (1966). Both writers deal with the theme of victimization while using a completely different point of view. Not only do they have a historically different perspective …více
Abstract:
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných Bernharda Schlinka a Arnošta Lustiga. Analyzovány jsou následující texty: Berhard Schlink, Předčítač (1996), Arnošt Lustig, Dita Saxová (1962) a Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (1966). Oba autoři se zabývají tématem oběti, každý ovšem ze zcela jiné perspektivy: jednak dějinné Lustig, český autor židovského původu, je sám přeživší …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FELCMAN, Tomáš. Erotische Motive in ausgewählten Werken von Arnošt Lustig und Bernhard Schlink. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Interkulturní germanistika