Lenka ŠTEFFLOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku u nemovitých věcí bytového družstva z účetního a daňového pohledu

Technical appreciation of fixed assets for immovable assets of the housing cooperative from the accounting and tax perspective
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na metody účetního odpisování po provedení technického zhodnocení budovy u bytového družstva. V práci jsou popsány rozdílné pohledy na dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení a odpisování z účetního a daňového hlediska. Na modelovém příkladu jsou srovnány různé kombinace účetních a daňových metod odpisování a zhodnoceny jejich dopady na základ daně z příjmů právnických …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the methods of accounting depreciation after the technical improvement of the building in the housing cooperative. The thesis describes different views on tangible fixed assets, technical appreciation and depreciation from the accounting and tax point of view. The model example compares different combinations of accounting and tax depreciation methods and evaluates their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFFLOVÁ, Lenka. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku u nemovitých věcí bytového družstva z účetního a daňového pohledu. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická