Mgr. Michaela Juráková

Bakalářská práce

Maturita z předmětu český jazyk. Tradiční a státní maturita.

Czech language graduation exam. Traditional graduation exam and state graduation exam.
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Maturita z předmětu český jazyk a literatura pojednává nejen o současné maturitě. Ale nahlíží i do historie, současnosti i budoucnosti maturitní zkoušky. Práce analyzuje tradiční a státní maturitu. V úvodní části se dovídáme informace z historie maturity. Následující část informuje o dnešní maturitě, poslední teoretická část nás seznamuje s novou připravovanou maturitní zkouškou …více
Abstract:
Bachelor thesis called „Graduation exem in literature and czech language“ isn´t just about today´s leaving examination. It focuses on history, present and future of leaving examination as well. This bachelor thesis analyses the traditional and the state leaving examination. In the first part of the bachelor thesis there are many information about history of the leaving examination. The following part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta