Mgr. Ing. Iwona Božena Bownik

Rigorózní práce

Fotolabilní chránicí skupiny pro biologicky aktivní látky: p-Hydroxyphenacyl ammoniové soli

Photoremovable Protecting Groups for Biologically Active Compounds: p-Hydroxyphenacyl Ammonium Derivatives
Anotace:
Abstrakt: Tato rigorózní práce obsahuje literární rešerši, diskusi a závěr týkající se výsledků uveřejněných v časopise The Journal of Organic Chemistry. Publikace obsahuje popis přípravy nových amoniových derivátů a aplikace p-hydroxyphenacylu jako nové fotolabilní skupiny pro aminy a aninokyseliny.
Abstract:
Abstract: This thesis contains literature review, discussion and conclusions regarding the results published in The Journal of Organic Chemistry. In this publication, methods for preparation of new p-hydroxyphenacyl ammonium derivatives are described, and the applications of p-hydroxyphenacyl as a new PPG for amines and amino acids are shown.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 12. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D., doc. Ing. František Hampl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta