Bc. Radek Kopecký

Bakalářská práce

Komparace efektivity investic do silniční a železniční infrastruktury

Comparison of the effectiveness of investments in road and rail infrastructure
Anotace:
V bakalářské práci je zkoumána efektivita investic do silniční a železniční infrastruktury. První část práce se zaměřuje na popsání teoretického pozadí problematiky efektivity investic do infrastruktury. Jsou představeny různé pohledy na pojem efektivity investic a je jednoznačně identifikován pohled použitý v této práci. V dalších částech práce jsou analyzována veřejně dostupná data ve formě časových …více
Abstract:
The thesis examined the effectiveness of investment in road and rail infrastructure. The first part aims to describe the theoretical background of the issue of effectiveness of investments in infrastructure. There are presented different views on the concept of the effectiveness of investments and the view used in this work is uniquely identified. In other parts of the work publicly available data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Radiměřský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta