Tomáš Gebauer

Bakalářská práce

Jednotný informační systém krizového řízení

Integrated Information System for Crisis Management
Anotace:
Téma jednotný informační systém krizového řízení se zabývá informační podporou v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací. První část této práce je věnována problematice krizového řízení, její legislativě a orgánům krizového řízení. Předmětem druhé poloviny teoretické části jsou informační systémy. Tato část vysvětluje, co je to informační systém, jaké jsou jeho funkce, a definuje základní …více
Abstract:
The theme unified information system of crisis management deals with information support in case of emergencies and crisis situations. The first part of this work is dedicated to the issue of crisis management, it is legislation and crisis management authorities. Information systems are the object of the second half of the theoretical part. This part explains the term of information systems, it is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Rak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gebauer, Tomáš. Jednotný informační systém krizového řízení. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe