Tomáš Gebauer

Bachelor's thesis

Jednotný informační systém krizového řízení

Integrated Information System for Crisis Management
Abstract:
Téma jednotný informační systém krizového řízení se zabývá informační podporou v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací. První část této práce je věnována problematice krizového řízení, její legislativě a orgánům krizového řízení. Předmětem druhé poloviny teoretické části jsou informační systémy. Tato část vysvětluje, co je to informační systém, jaké jsou jeho funkce, a definuje základní …more
Abstract:
The theme unified information system of crisis management deals with information support in case of emergencies and crisis situations. The first part of this work is dedicated to the issue of crisis management, it is legislation and crisis management authorities. Information systems are the object of the second half of the theoretical part. This part explains the term of information systems, it is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016
Accessible from:: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jakub Rak

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Gebauer, Tomáš. Jednotný informační systém krizového řízení. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe