Mgr. Jaroslav Krč

Bakalářská práce

Theta networks during rest and tasks across subjects treated with theta/beta neurofeedback.

Theta networks during rest and tasks across subjects treated with theta/beta neurofeedback.
Anotace:
ADHD je neurovývojové onemocnění s širokou prevalencí, které je často doprovázeno komorbidními onemocněními a kognitivními dysfunkcemi, a je tedy omezující a s dlouhodobými následky pro postiženou osobu. Neurofeedback je jednou z potenciálních ne-farmakologických metod pro léčbu ADHD. Theta/beta neurofeedback je jedním z klasických a standardních protokolů používaných v léčbě ADHD. Během tohoto protokolu …více
Abstract:
Attention-deficit hyperactive disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder with a broad prevalence. It is frequency accompanied by psychiatric comorbidities and cognitive dysfunctions and can thus be a debilitating condition with long-term consequences for the patient. Neurofeedback is one of the potential non-pharmacological methods used for its treatment. Theta/beta neurofeedback is one of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Alena Damborská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma