Bc. Jiří Kvasnička

Master's thesis

Rozbor zprostředkovatelských služeb ve finančním sektoru

The analysis of intermediary services in the financial sector
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rozborem zprostředkovatelských služeb ve finančním sektoru. Autor práce se zde snaží definovat jednotlivé pojmy související s problematikou a prostředím finančního zprostředkování. Popisuje fungování a členění systému finančního zprostředkování a jeho historický vývoj. V aplikační části práce se autor snaží zodpovědět platnost nastavených hypotéz a naplnit tak cíle závěrečné …more
Abstract:
This thesis focuses on the analysis of intermediary services in the financial sector. The author is trying to define the various concepts related to the issue and environment of a financial intermediation. He describes the operation and structuring of financial intermediary system and describes its historical development. In the practical part of the thesis, the author tries to answer the validity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Miroslav Červenka
  • Reader: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní