Mgr. Martin Vokoun

Bachelor's thesis

Synonyms in American Legal English

Synonyms in American Legal English
Anotácia:
Tato práce zkoumá koncept synonymie a jeho využití v americké právní angličtině. Na základě amerických právních textů se zaobírá chováním slov, a to entitle a qualify, která jsou ve Websterově slovníku označena jako synonymická. Práce se snaží poznat možnosti jejich zaměnitelnost v kontextu právní angličtiny. První část práce představuje teoretickou základnu pro analýzu. Kapitola první pojednává o …viac
Abstract:
The present thesis examines the concept of synonymy and its employment in American legal English. Based on the material of American legal texts, it investigates the behavior of words, namely entitle and qualify, that are determined in Webster dictionary as synonyms. It strives to explore their interchangeability in this particular context. The first part of the thesis is dedicated to theoretical background …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta