Evgenia Andreyuk

Diplomová práce

Motivation and organizational commitment levels of Information Technology workforce

Úroveň motivace a závazku vůči organizaci IT pracovníků
Anotace:
Pracovní motivace je podstatným tématem v pracovní a organizační vědě ve všech oborech, včetně Informačních Technologiích, jelikož motivovaní zaměstnanci představují v současné konkurenční ekonomice jednoznačnou výhodu. Cílem této diplomové práce je prozkoumat úroveň motivace a faktory ovlivňující motivace zaměstnanců v oblasti IT a objasnit, zda je jejich motivace ovlivněna kulturou a závazkem k jejich …více
Abstract:
Work motivation is an essential topic in work and organizational science in all the fields, including Information Technology field, since motivated employees represent a definite advantage in today's competitive economy. This thesis aims to gain insights into motivation level and factors influencing motivation of employees in IT field and to reveal if their motivation is influenced by culture and commitment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 10. 2020
  • Vedoucí: Michal Doležel
  • Oponent: Zdeněk Smutný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81116