Bc. Jan Pěgřímek

Diplomová práce

Podpora rodiny a rodičovství v českém sociálním systému

Family support and parenting in the Czech social system
Anotace:
Tak jako každý subjekt se může i rodina dostat do špatné životní situace ze které jí musí v neposledním případě pomoci stát. Stát může rodinám poskytovat podporu různými způsoby a však tím nejčastějším je podpora finanční. Stát těmto rodinám vyplácí sociální dávky, ošetřovné, rodičovské příspěvky, ale také nabízí různá daňová zvýhodnění. Cílem mé diplomové práce je přinést ucelený přehled sociálních …více
Abstract:
Just like anybody of us, could family get into a bad life situation, which must be helped by the social system. The state can provide support to families in different ways, but the most common is financial support. The social system pays social benefits, care allowances, parental allowances, but also offers various tax benefits. The aim of my diploma thesis is to provide a comprehensive overview of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Eva Ondřejová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Taťana Sommerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní