Theses 

Kalvárie a Křížové vrchy baroka v českých zemích – Bc. Eva KOŠŤÁLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění

Bc. Eva KOŠŤÁLOVÁ

Diplomová práce

Kalvárie a Křížové vrchy baroka v českých zemích

Baroque Calvaries and Cross Hills in the Czech lands

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na soubory barokních Kalvárií a Křížových vrchů vznikajících v českých zemích od poloviny 17. století jako christologická poutní místa reprezentující prostřednictvím architektonicky a sochařsky ztvárněných zastavení jeruzalémské události vázané k utrpení a smrti Ježíše Krista. Pojednání zaměřené obecněji na tento fenomén v rámci evropských a českých zemí doplňuje katalog pěti nejvýznamnějších českých lokalit tohoto druhu sakrálního umění.

Abstract: This diploma thesis focuses on the Baroque Calvaries and the Cross Hills forming in the Czech lands from the middle of the 17th century as a group of christological pilgrimage sites of architectural and sculptural character which represents Jerusalem's events connected to Jesus Christ's suffering and death through single stations. Discourse focused more generally on this phenomenon in the European and Czech countries is supplemented by a catalogue of five most significant sites of this kind.

Klíčová slova: Kalvárie, Křížové vrchy, cesty zastavení, pašije, Křížová cesta, poutní místa, architektura, sochařství, ikonografie, Český Krumlov, Jaroměřice u Jevíčka, Moravská Třebová, Ostré, Římov.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2011
  • Identifikátor: 35266

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 01. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KOŠŤÁLOVÁ, Eva. Kalvárie a Křížové vrchy baroka v českých zemích. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:24, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz