Barbora ALFIERI

Bakalářská práce

Posouzeni rizik evakuace osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov

Assessment of Evacuation Risks for People with Reduced Mobility within the Prostejov Hospital Complex
Anotace:
Práce pojednává o analýze rizik spojených s evakuací osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov. Práce řeší možnost vzniku krizových situací v areálu nemocnice, popis činnosti při vzniku mimořádné události a její následné evakuace. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na všeobecné vysvětlení a popis dané problematiky, která je …více
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with the analysis of the risks connected with the evacuation of people with reduced mobility within the area of the Hospital Prostějov. Thesis deals the possibility of creation crisis in the hospital area, the description of the activity in case of an emergency and its subsequent evacuation. The bachelor´s thesis consists of a theoretical and practical parts. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALFIERI, Barbora. Posouzeni rizik evakuace osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov. Uherské Hradiště, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik