Barbora ALFIERI

Bachelor's thesis

Posouzeni rizik evakuace osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov

Assessment of Evacuation Risks for People with Reduced Mobility within the Prostejov Hospital Complex
Abstract:
Práce pojednává o analýze rizik spojených s evakuací osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov. Práce řeší možnost vzniku krizových situací v areálu nemocnice, popis činnosti při vzniku mimořádné události a její následné evakuace. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na všeobecné vysvětlení a popis dané problematiky, která je …more
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with the analysis of the risks connected with the evacuation of people with reduced mobility within the area of the Hospital Prostějov. Thesis deals the possibility of creation crisis in the hospital area, the description of the activity in case of an emergency and its subsequent evacuation. The bachelor´s thesis consists of a theoretical and practical parts. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013
Accessible from:: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ALFIERI, Barbora. Posouzeni rizik evakuace osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov. Uherské Hradiště, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Process Engineering / Technological equipment