Mgr. Kateřina Krčková

Bakalářská práce

Nízkomikrobiální strava onkologických pacientů

Low microbial diet in cancer patients
Anotace:
Teoretická část této práce s názvem „Nízkomikrobiální strava onkologických pacientů“ pojednává o problematice infekcí u oslabených onkologických pacientů podstupujících chemoterapeutickou léčbu nebo transplantaci kostní dřeně. V práci jsou popsány nežádoucí účinky léčby a proces průběhu transplantace kostní dřeně. Zvláštní pozornost je věnována kapitole o neutropenii. Dále je v práci popsána problematika …více
Abstract:
The theoretical part of my bachelor´s work titled Low-Microbial Diet of the Oncological Patients deals with the issues of infection in weakened oncological patients undergoing chemotherapy or bone marrow transplantation. The work describes undesirable treatment effects and the process of bone marrow transplantation. A special part of my work is devoted to neutropenia. The problems of food microorganisms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta