Michal Tomek

Bakalářská práce

Navrhování osvětlovacích soustav veřejného osvětlení pracujících v součinnosti s kamerovými systémy

Designing of public lighting systems in cooperation with CCTV
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o současných kamerových systémech, kde je vysvětlen princip technologie čipů CCD, CMOS a jejich vlastností. Dále se práce vztahuje na terminologii LED svítidel, normativních požadavkům veřejného osvětlení a zaměřuje se na jeho přizpůsobení snímacím čipům. Popisuje souvislosti spektrální vyzařovací charakteristiky LED osvětlení a citlivostí jednotlivých čipů kamer spolu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with current camera system, where is explained the principle of CCD and CMOS chips technology and their features. The thesis is also dedicated to the terminology of LED lighting normative to the requirements of public lighting and it focuses on its customization to scanning chips. It describes connections between spectral radiating characteristics of LED lighting and sensitivity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Novák
  • Oponent: Richard Baleja

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika