Eva Purnochová

Diplomová práce

Zdanění vozidel: ekologické prvky zdanění a environmentálné dopady různých typů vozidel

Car taxation: environmental elements of taxation and environmental impacts of different types of vehicles
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjištění a ocenění environmentálních stop různých typů vozidel a komparace jejich zdanění. První část práce se nejprve zabývá charakteristikou ekologických daní, jejich klasifikací, evropskou legislativou v oblasti dopravy a zdaněním motorových vozidel. Druhá část práce se věnuje zdanění vozidel v zemích Evropské unie. Na jakém principu dané země tyto daně stanovuji, jsou zde …více
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to find and evaluate the environmental traces of different types of vehicles and the comparison of their taxation. The first part of the thesis deals with the characteristics of ecological taxes, their classification, European legislation in the field of transport and taxation of motor vehicles. The second part is devoted to the taxation of vehicles in the countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Leoš Vítek
  • Oponent: Jan Pavel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74415